Publicaties

Hieronder enkele betekenisvolle publicaties

Een KIND centrum

WAAROM ZOU U DAT WILLEN EN HOE KUNT U DAT REALISEREN?(2017)

  • Dit boek is voor iedereen in het onderwijs en kinderopvang; bestuurders, ondernemers, managers, schoolleiders, directeuren, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerkers van gemeenten en veretegenwoordigers van medezeggenschapsraden en oudercommissies.
    Om hen te inspireren bij hun proces om een integraal en samenhangend aanbod te realiseren voor kinderen van nul tot dertien jaar in de vorm van een kindcentrum.

Handreiking praktische oplossingen IKC ontwikkeling,

Landelijk Steunpunt brede scholen (2015)

  • Praktische oplossingen voor de belemmeringen in wet- en regelgeving die ontstaan bij het formaliseren van wat er in de praktijk gebeurt in een IKC. Dit is geen naslagwerk, maar een korte praktische handreiking.

Op weg naar een IKC,

Landelijk Steunpunt brede scholen (2014)

  • Deze publicatie geeft geen blauwdruk van hoe ‘het moet’, maar biedt een houvast aan initiatiefnemers bij het maken van keuzes voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting5 van hun IKC. Met drie praktijkvoorbeelden is de diversiteit aangeven van de alledaagse praktijk.

Kiezen én delen,

Bouwstenen voor sociaal (2013)

  • Huisvestingsconcepten voor kinderopvang en onderwijs.

De transformatie van het schoolgebouw,

Thot (2011)

  • Essay: Slimme huisvesting voor kinderen In dit boek zijn de resultaten van het onderzoek aan 20 schoolgebouwen gedocumenteerd door TU Delft. Een selectie uit door studenten TU Delft gemaakte ontwerpvoorstellen biedt inspirerende oplossingen.

Bouwboek voor kindercentra

(redactie en projectleiding), Thot (2011)

  • Bouwboek voor kindercentra biedt nuttige informatie voor architecten en ontwerpers van gebouwen en buitenruimten voor kinderopvang en voor adviseurs en beleidsmakers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe kindercentra.