Recente Opdrachten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van succesvolle projecten uitgevoerd door Buro8020.

Opdrachten rijksoverheid

 • Kennisnetwerk kinderopvang, ministerie SZW (2016 - …)

Opdrachten van gemeenten

 • Coordinatie van Alles-in1-scholen in het kader van PIEK-aanpak, gemeente Amsterdam (2019- ….)
 • Ruimtelijk programma van eisen Brede school Benthuizen, gemeente Alphen a/d Rijn (2017)

Opdrachten schoolbesturen en overig

 • Ruimtelijk programma van eisen 2 IKC's in Haarlem, Salamo (2018)
 • Projectleider Beweging tegen kindermishandeling, BOinK (2018)
 • Procesbegeleider IKC-ontwikkeling 2 scholen in Zaanstad, TintelTuin (2017-2018)
 • Procesbegeleider IKC-ontwikkeling 2 scholen in Amsterdam Noord, InNoord (2017-2018)
 • Externe representaties: diverse optredens in o.a. NOS Journaal; radio-interviews; interviews in tijdschriften en kranten; dagvoorzitter, discussiebijdragen en inleidingen tijdens internationale en nationale congressen en seminars en bijdragen aan diverse publicaties.
 • directeur Stichting Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang (2020 - ….)
 • directeur Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (2019)
 • bestuurslid Childcare International (2014-2019)
 • lid Raad van Toezicht Triodus-kinderopvang, Den Haag (2014)
 • ontwikkeling en redactie jaarlijkse Kinderopvang Agenda, eigen uitgave (2008- ….)

eerdere opdrachten

Opdrachten rijksoverheid

 • Praktijkonderzoek experimentele kwaliteitseisen combinatiegroepen BSO-NSA, ministerie SZW (2013-2015)
 • Adviseur Landelijk Steunpunt Brede Scholen, ministerie OCW en SZW (2012-2015) vnl Pilots gemeentebrede dagarrangementen, Nijmegen, Wijchen, Zaanstad
 • Invulling en uitvoering Safety-Net conferentie Aruba, ministerie BIZA (2015)
 • Praktijkonderzoek experimentele kwaliteitseisen combinatiegroepen BSO-NSA, ministerie SZW (2015- ….)
 • adviseur Landelijk Steunpunt Brede Scholen, ministerie OCW en SZW (2012 - 2015) vnl Pilot gemeentebrede dagarrangementen, Nijmegen, Wijchen, Zaanstad
 • projectleider Netwerkbureau kinderopvang, ministerie SZW (2008-2011)
  Praktisch en oplossingsgericht stimuleren en faciliteren van de capaciteitsuitbreiding kinderopvang in de driehoek gemeente, onderwijs en kinderopvang.
 • projectleider landelijke project Sport en Bewegen, ministerie VWS (2001-2004)
 • projectleider Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang, ministerie VWS en SZW (2000-2004)
 • IKC ontwikkeling in krimpgebied, gemeente Baarle-Nassau (mei 2015- september 2016)
 • Quick scan en ambitieplannen 8 IKC’s, gemeente Tilburg (2014)
 • Projectleider ontwikkelen 2 IKC’s in Delft, gemeente Delft (2014- december 2016)
 • Adviseur kwaliteitstraject kinderdagverblijven, gemeente Amsterdam (2011-2012) Ontwikkelen en implementeren aanvullende kwaliteitscriteria op basis van de adviezen commissie Gunning.
 • projectleider convenant Een plek voor ieder kind, gemeente Den Haag (2009-2012) Ontwikkelen en ondersteunen van ruim 20 pilots met betrekking tot dagarrangementen onderwijs en kinderopvang.
 • IKC ontwikkeling in krimpgebied, gemeente Baarle-Nassau (mei 2015- september 2016)
 • quick scan en ambitieplannen 8 IKC’s, gemeente Tilburg (2014)
 • projectleider ontwikkelen 2 IKC’s in Delft, gemeente Delft (2014- december 2016)
 • procesbegeleider Herijking kwaliteitseisen convenant partijen, BKK (2015)
 • externe representaties: diverse optredens in o.a. NOS Journaal; radio-interviews; interviews in tijdschriften en kranten; dagvoorzitter, discussiebijdragen en inleidingen tijdens internationale en nationale congressen en seminars en bijdragen aan diverse publicaties.
 • bestuurslid Childcare International - lid Raad van Toezicht Triodus, Den Haag (2014)
 • ontwikkeling en redactie jaarlijkse Kinderopvang Agenda, eigen uitgave (2008- …….)
 • redactielid Management Kinderopvang (2009- ……..)

overig

 • Procesbegeleider convenant partijen in Herijking kwaliteitseisen kinderopvang, BKK (2015)