Recente Opdrachten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van succesvolle projecten uitgevoerd door Buro8020.

Opdrachten rijksoverheid

 • Praktijkonderzoek experimentele kwaliteitseisen combinatiegroepen BSO-NSA, ministerie SZW (2015- ….)
 • adviseur Landelijk Steunpunt Brede Scholen, ministerie OCW en SZW (2012-2015) vnl Pilot gemeentebrede dagarrangementen, Nijmegen, Wijchen, Zaanstad

Opdrachten van gemeenten

 • IKC ontwikkeling in krimpgebied, gemeente Baarle-Nassau (mei 2015- september 2016)
 • quick scan en ambitieplannen 8 IKC’s, gemeente Tilburg (2014)
 • projectleider ontwikkelen 2 IKC’s in Delft, gemeente Delft (2014- december 2016)

Opdrachten schoolbesturen en overig

 • procesbegeleider Herijking kwaliteitseisen convenant partijen, BKK (2015)
 • externe representaties: diverse optredens in o.a. NOS Journaal; radio-interviews; interviews in tijdschriften en kranten; dagvoorzitter, discussiebijdragen en inleidingen tijdens internationale en nationale congressen en seminars en bijdragen aan diverse publicaties.
 • bestuurslid Childcare International - lid Raad van Toezicht Triodus, Den Haag (2014)
 • ontwikkeling en redactie jaarlijkse Kinderopvang Agenda, eigen uitgave (2008- …….)
 • redactielid Management Kinderopvang (2009- ……..)

eerdere opdrachten

Opdrachten rijksoverheid

 • projectleider Netwerkbureau kinderopvang, ministerie SZW (2008-2011)
  Praktisch en oplossingsgericht stimuleren en faciliteren van de capaciteitsuitbreiding kinderopvang in de driehoek gemeente, onderwijs en kinderopvang.
 • projectleider landelijke project Sport en Bewegen, ministerie VWS (2001-2004)
 • projectleider Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang, ministerie VWS en SZW (2000-2004)

Opdrachten van gemeenten

 • adviseur kwaliteitstraject kinderdagverblijven, gemeente Amsterdam (2011-2012) Ontwikkelen en implementeren aanvullende kwaliteitscriteria op basis van de adviezen commissie Gunning.
 • projectleider convenant Een plek voor ieder kind, gemeente Den Haag (2009-2012) Ontwikkelen en ondersteunen van ruim 20 pilots met betrekking tot dagarrangementen onderwijs en kinderopvang.